Solomon's Seal Rhizome Organic 2oz

Solomon's Seal Rhizome Organic 2oz

Regular price $ 5.20

Solomon's Seal Root - Aromatic - Organic

2 oz - 57 grams approximately in a 6x4" bag.

Botanical Name: Polygonatum odoraturm, rhizomia

You Ji Yu Zhu

Country of origin: Zhejiang, china